חברות לפני הנפקה בבורסה

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר