הנפקת מניות חדשות

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר