הקטנת סיכונים בהשקעות ע"י פיזור השקעות

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר