הנפקת מניות בחברה פרטית

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר