חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משתמשים פעילים שבועיים (WAU) – ערך זה מודד את מספר המשתמשים העוסקים במוצר או בשירות שלך במהלך כל שבוע. משתמשים פעילים מוגדרים כמשתמשים המבצעים פעולה במוצר שלך בכל שבוע.