Venture Lending

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שיטת מימון על ידי הלוואת כסף, המכונות גם חובות סיכון, מתייחסות למגוון מוצרים למימון חובות המוצעים לחברות מגובות הון סיכון מוקדמות ובצמיחה. (לעיתים רחוקות יתנו קרנות סיכון אשראי לתת הלוואת סיכון) כאשר מובנים כראוי, הלוואות סיכון יכולות להיות אפשרות מימון אטרקטיבית מהסיבות הבאות:

1. דילול מניות נמוך יותר עבור יזמים ומשקיעים.

2. תהליך זה אינו מחייב לקבוע הערכת שווי לחברה.

3. המלווים של הכסף אינם דורשים מושב בחבר ההנהלה (board)

4. תהליך בדיקת הנאותות (due diligence) הוא בדרך כלל פחות מחמיר בהשוואה להשקעות עבור ״נתח״ מהחברה.