Value proposition

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הצעת ערך(value proposition) מתייחסת לערך שחברה מבטיחה לספק ללקוחות במידה ויבחרו לקנות את המוצר שלהם. הצעה זו להיות מוצגת כהצהרה עסקית או שיווקית שחברה משתמשת בה כדי להסביר מדוע הלקוח צריך לקנות את המוצר/שירות שלהם. הצהרה זו צריכה לשכנע את הלקוח הפוטנציאלי שהמוצר/שירות שהחברה מציעה יוסיפו ערך רב יותר או שיפתרו עבורם בעיה באופן טוב יותר משאר הצעות הערך האחרות הקיימות בשוק.