User Acquisition

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

רכישת משתמשים היא תהליך שבו השימוש בנתונים שאוספים ממודעות ממומנות יביא בסופו של דבר למשתמשים חדשים במערכת. הוא משמש לבניית מודעות לאפליקציות, פלטפורמות או שירותים ולכידת משתמשים חדשים. בניגוד לפרסום מסורתי, קמפיינים לרכישת משתמשים נועדו להמיר מייד. איך זה עובד – בקמפיין לרכישת משתמשים אוספים נתונים על המשתמשים, מביאים רעיונות יצירתיים לידי ביטוי ובודקים את התוצאות ומשנים בהתאם, וכך חוזר חלילה.