חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

השוק הכולל הניתן להתייחסות מתייחס להכנסה השנתית המקסימלית שניתן להרוויח משוק מסויים. מושג זה מתייחס לפוטנציאל השוק שאליו מכוונת חברה והוא עוזר לקבוע את המאמץ והמימון שהיא צריכה להשקיע במוצר או שירות חדש עבור אותו שוק.