חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

SPAC הינה “חברה מיוחדת למטרת רכישה” (Special Purpose Acquisition Company).
למעשה בחברה שייעודה היחיד הוא לגייס כסף כדי לרכוש חברות אחרות או להתמזג איתן – בזמן הנפקתן הציבורית.
במילים אחרות המשקיע נותן כסף המהווה מעיין סוג של “צ’ק פתוח” אשר באמצעותו אותה חברת תרכוש חברות אחרות או תתמזג איתן בזמן ההנפקה. חברות ה-SPAC הפכו לטרנד החם בשוק ההנפקות בשעה שהן מהוות קרש קפיצה מהיר יותר לגיוס הון ומקצרות משמעותית את תהליכי ההנפקה.
איך זה עובד הלכה למעשה? חברת ה SPAC מנפיקה את מניותה לציבור ומגייסת הון תוך כדי שהיא מציינת בתשקיף שאותו היא מפרסמת שהיא עתידה להשתמש בהון שגויס לצורך רכישת חברות על פי ראות עיניהם ושיקולם הבלעדי של מנהלי חברת ה-SPAC וכאשר זה יקרה, רוכשי מניות ה- SPAC  יהפכו להיות בעלי מניות בחברה הנרכשת. במידה ולא יירכשו חברות על ידי חברת ה -SPAC במשך שנתיים, מוחזר הכסף למי שרכשו את מניותיה.