Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סילומיות – היכולת של חברה או מוצר לגדול באופן משמעותי ולהתמודד עם הגידול באופן שלא יפגע ביכולת שלה לתפקד. בעולם היזמות, במקרים רבים מדובר על סילומיות של חברה בתור היכולת ומידת הרלוונטיות שלה להגיע לקהל יעד רחב מאוד, מה שמעלה את הערך והכדאיות להשקעה.