חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב גיוס – תקופה בה עובד צוות היזמים על גיוס כספים למיזם חדש או לחברה קיימת. ישנם סוגי סיבוב שונים, הנבדלים בשלב בו נמצא המיזם וכתוצאה מכך גם מגודל ההשקעה המתבקשת. בסבבי הגיוס מציגים היזמים את המיזם למגוון משקיעים (סוג המשקיע תלוי בסוג סבב הגיוס) ובמקרים רבים מגייסים הון ממספר משקיעים באותו סבב גיוס.