חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

רולאפ הוא מהלך אסטרטגי המתבצע ע”י משקיעים, הקונים מספר חברות באותו השוק וממזגים אותן על מנת לייצר יתרון תחרותי.