חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ROI – Return of Investemt – החזר השקעה הוא מדד כלכלי להערכת כדאיות של השקעה הכרוכה בכסף, זמן או משאבים נוספים. בכדי לחשב את החזר ההשקעה, יש לחלק את סך ההוצאה בהפרש בין ההוצאה להכנסה.