Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קרן השקעות פרטית היא קרן המגייסת כספים מגופים שונים (חברות, בנקים, קרנות פנסיה) וממשקיעים בעלי הון למטרת השקעה בחברות הקרובות לשלב האקזיט או להנפקה בורסאית קרובה (בשונה לקרנות הון סיכון). ההשקעה תתרחש לרוב בשלבי גיוס מאוחרים- C ומעלה בשלבי הבגרות של המיזם. הקרן מנוהלת ע”י אדם פרטי או חברה, והמשקיעים נחשבים מבחינה משפטית כשותפים המחויבים להזרים כספים לאותו מיזם שבחרו להשקיע.