Pre-seed Round

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב גיוס טרום ראשוני, לפני גיוס ה-SEED, בד”כ מגיע לפני שנבחנה לעומק התכנות הכלכלית של מוצר החברה.