Pre money Valuation

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הערכת כסף מראש- היא הערך של החברה שאינו כולל מימון חיצוני או כספים מסבב הגיוס האחרון. ההערכה המוקדמת למעשה מתארת כמה יכול להיות שווה סטארט-אפ לפני שהוא מתחיל לקבל השקעות כלשהן בחברה.