Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

חברת פורטפוליו היא חברה המהווה חלק מתיק השקעות של משקיע או קרן הון סיכון.