חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הוכחת היתכנות-(Proof OF Concept) היא ההוכחה לפוטנציאל הטמון באותו רעיון\שיטה\תיאוריה שאותה נרצה ליישם, ולבדוק האם הפוטנציאל בר קיימא. למעשה, כיוון שהמטרה היא רק להוכיח כי קיימת ההיתכנות לדבר. מימוש חלקי או אף מימוש קטן, יספק אותנו על מנת להגיע אל אותה “ההוכחה”. לדוגמא, בעולם היזמות ישנה דרישה לפני גיוס הון ראשוני להצגת ההיתכנות הכלכלית\טכנולוגית של המיזם, על מנת “להוכיח” את היתכנותו. ההוכחה תוצג באמצעות הצגת אנליטיקות, מחקר שוק, ואף בעזרת פיילוט קצר לאותו מיזם. כמו כן, ההתיכנות היא נכונה לכל סוג מיזם- טכני\מעשי\רעיוני.