Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

“פארטי ראונד” הוא סבבה גיוס כספים עם הרבה משתתפים. לרוב הסבב מיועד לגיוסים קטנים.