חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

פלטפורמה כ-שירות היא מודל מחשוב ענן בו ספק צד ג’ מספק כלי חומרה ותוכנה למשתמשים דרך האינטרנט. ספק PaaS מארח את החומרה והתוכנה בתשתית משלו. כתוצאה מכך, PaaS משחררת ממפתחים את הצורך להתקין חומרה ותוכנה פנימית על מנת לפתח או להפעיל יישום חדש.