Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אופציות הן תמריץ מקובל לעובדים בחברות סטארטאפ. למעשה עובד מקבל מניות לפי השווי חברה הנוכחי, שאותן יכול לנצל לפי הגדרת המעסיק בחוזה שסוכם מראש. האופציות מקנות את האפשרות לשימוש במכירת המניות בעתיד וניצולן ברגע האקזיט. החיסרון באופציות הוא שהמייסדים נאלצים לוותר ממניותיהם בשביל אותם אופציות.