חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

איגוד ההון סיכון הלאומי (NVCA) הוא איגוד סחר קרנות ההון סיכון המאגד משאבים ומטפח חדשנות.