חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

נישה היא פלח שוק מאוד ספציפי ומוגדר אשר חברה בוחרת למוצריה או שירותיה. בתחום היזמות, בחירת נישה הוא שלב הכרחי הממקד את המיזם לקהל יעד מסוים.דוגמה לנישה היא צעירים בעלי כלבים.