Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

השלב הבא הוא אישור שניתן מקהילת-הסטארטאפים לפתח מוצר או שירות חדש כלשהו בעולם היזמות.