חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שם גנרי וזמני המשמש לתיאור סטרטאפ או ישות חדשה היפותטיים לפני שנבחר השם האמיתי.