חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הפירוש העברי הוא “חפיר״ וזהו מטבע לשון שטבע המשקיע וורן באפט שהושאל מפירושו המילולי שהוא מכשול חפור בקרקע שנועד להגן על טירה, ארמון או עיר קטנה מתקיפה. בפירושו בשפה העסקית הוא יתרון תחרותי משמעותי שיש לחברה מול חברות אחרות מאותו תחום.