Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הצהרת משימה היא בעצם תמצית הדנ”א של החברה. אמירה המשקפת את רוח המקום ומחוברת אל הערך אותו הארגון מספק. הצהרת המשימה מבטאת את המטרה של החברה. היא מכריזה על העולם כולו מדוע החברה שלך קיימת מה החברה שלך עושה, בהצהרת המשימה שלך, כיצד היא עושה את זה ומה היא עושה את זה.