Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב הגיוס השלישי; מתבצע אחרי שהחברה הגיעה לנקודת האיזון והחלה להציג רווחיות.