חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

היא שותפות המאפשרת להגביל את האחריות של חלק מחבריה וכוללת לפחות שותף מוגבל אחד.