Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תקופת נעילה הוא חלון זמן אשר אוסר על משקיעים לקנות או למכור מניות מהחברה מסוימת. תקופת נעילה לתקופה שבו חברה יוצאת להשקה והיא נועדה להראות שהחברה עומדת יציבה ללא שום חשש לשינויים כלשהם. זמן תקופת הנעילה נעה בין 90 ל -180 יום, זה תלוי בחברה.