Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משקיע מוביל הוא המשקיע הראשון בסבב הראשון, הוא לא בהכרח הזה שישקיע את כל הכסף את רוב הכסף הוא יכול להיות גם הזה שמשקיע הכי הרבה מבחינת זמן וניסיון. מציאת משקיע מוביל הוא האבן דרך הראשונה והחשובה ביותר בגיוס משקיעים.