חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מדדי ביצוע עיקריים הם קבוצת מדדים שונים, אותם בוחרת החברה, בכדי לאמוד השגת יעדים עסקיים ובכך לאמוד את הצלחת החברה. על מדדים אלו להיות פשוטים להבנה ולהביע בבירור אם המטרה הושגה או לא. מדדים נפוצים: מספר מכירות או מספר לידים שנאספו, עלות רכישת לקוח, ערך חיי לקוח, הכנסות חודשיות ושנתיות.