Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קאנבן היא שיטת עבודה “רזה” ליישום פיתוח תוכנה זריז על מערכת חזותית. מטרת השיטה היא ליצור איזון בין דרישות הפיתוח לקיבולת העבודה הזמינה ולמנוע צווארי בקבוק כך שהתהליך יתנהל בצורה חסכונית ומהירה. משימות העבודה מוצגות חזותית על לוח הקאנבן וכך חברי הצוות מודעים לכל שלב בתהליך העבודה ויכולים לעבוד יחד בצורה יעילה יותר.