Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

איטרציה הינה חזרה על תהליך במטרה לייצר רצף של תוצאות בדרך להפקת ערכים אולטימטיביים בפתרון בעיות, לרוב כמותי. כל חזרה על תהליך הינה איטרציה יחידה, ותוצאת כל איטרציה היא נקודת המוצא של האיטרציה הבאה. ניתן לבצעה באופן ידני או ממוחשב, ומספר האיטרציות בתהליך יכול לנוע מ-0 ועד אינסוף, מה שבא לידי ביטוי במספר פעולות המחשב, או בזמן הנדרש לביצוע. בתהליך ה”זמיש” (זריז וגמיש, Agile), השימוש באיטרציות מרובות מאפשר הפקת פידבק אפקטיבי ואופטימלי בזמן הקצר והמהיר ביותר