חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ISO הוא ארגון בינלאומי עצמאי המפתח סטנדרטים בכדי להבטיח את האיכות, הבטיחות והיעילות של מוצרים, שירותים ומערכות.