חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קופת גמל בניהול אישי היא קופת גמל שמנוהלת על ידי החוסך, ומאפשרת לו ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל (כגון הקלות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים, ללא התערבות החברה המנהלת או תשלום דמי ניהול.