חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קניין רוחני הוא חזקתו של אדם על משאבים שאינם מוחשיים שנוצרו על ידו. רעיון של אדם, המצאה, אמנות, עיצוב וכו’ שאדם יצר הם בבעלותו ומוגנים בחוק.