Ideation

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הפעולה של גיבוש רעיונות החל מהשלב התפיסתי ועד לשלב היישום וההטמעה שלהם. התהליך יכול להגיע מכל אדם הקשור באופן ישיר או עקיף לפרויקט, עסק או ארגון. רעיונות בפועל יכולים להיות תוצאה של סיור מוחות, ימי עיון, תרגילי צוות, סקרים וכו’ והם המפתח להצלחה של כל עסק מצליח.