חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שיטה פופולרית לגיוס כספים המשמשת בעיקר סטארטאפים המעוניינים להציע מוצרים ושירותי הקשורים בד”כ לcryptocurrency ומרחב הblockchain. משקיעים יכולים לרכוש את ההנפקה ולקבל מטבע חדש שהופנק ע”י אותה החברה אשר יהיה לו שימוש בעתיד במוצר כלשהו או בשירות המוצע על ידה.