Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

האקתון הוא אירוע מרתוני בו המשתתפים יוצרים ומפתחים יחד רעיונות פורצי דרך במטרה לענות על אתגרים שהוגדרו מראש, באמצעות ריכוז מאמצים אינטנסיבי במסגרת זמן תחומה עבור פתרון אתגרים.