חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מענק סכום כספי הניתן על ידי מוסד כלשהו (חברה, קרן או ממשלה) למען מטרה מסוימת או לתמרוץ ביצועים מבלי שהמקבל יצטרך להחזיר.