חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שותף כללי הוא אדם המצטרף לאדם נוסף אחד לפחות להקים עסק. שותף כללי נושא באחריות למעשי העסק, יכול לחייב את העסק באופן חוקי והוא אחראי באופן אישי לכל חובותיו והתחייבויותיו של העסק. יכול להיות שותף פעיל או שותף שקט.