חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קרן היא מאגר של כספים שעתיד לשמש למטרה מסוימת. מאגר זה מושקע ומנוהל במקצועיות לרוב. כיום קיימים סוגים שונים של קרנות לדוגמא: קרן פנסיה, קרן ביטוח וכו’.