חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

יתרון תחרותי לחברה המשמעותית הראשונה שנכנסת לשוק חדש. (ר”ת)