חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תכנית בעלות לעובדים (ESOP) היא תכנית הטבה לעובדים אשר נועדה לעודד את העובדים לרכוש מניות בחברה.