Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

השקעות מוקדמות בחברות לפי השלבים שהם נמצאים בהם. מחולקים לשלושה סוגים שונים של השקעות: סיד – השקעה שניתנת ליזם על מנת להניע את העסק/מיזם השקעה בסטארט-אפ – השקעה שניתנת לחברה קיימת עבור פיתוח מוצרים ושיווקם השקעת צמיחה מוקדמת – השקעה הניתנת לחברה בעבור ביסוס ומינוף יצור ומכירות משקיעים אשר מתמצאים התחום הצמיחה המוקדמת מבינים שבניית מיזמים חדשים לוקח זמן ותמיכה מתמשכת, לכן הם מצפים להשקיע מספר פעמים בחברות מתפתחות לאורך הדרך. מכיוון שיש יותר “סיכון” בהשקעה בחברות/מיזמים צעירים שאינם מבוססים עדיין בשוק, לא כל המשקיעים מוכנים לקחת חלק בדרך שלהם. כאשר סטארט-אפ מתבגר, מתפתח ומתמסד ניתן לחפש השקעה ממשקיעים שמתמחים בהשקעה בחברות של שלב מתקדם