Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

כאשר חברה פרטית מציעה למכור מניות נוספות במחיר נמוך יותר מכפי שנמכרו בעבר. כלומר, החברה צריכה יותר הון ומבינה שהערכת השווי שלה נמוכה מסבב הגיוס הקודם.