Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מצב בו השווקים מפסיקים לפעול באופן קבוע, מלווה בדרך כלל בירידות שוק מהירות וגדולות. זה יכול לנבוע משני איומים פיזיים בבורסה או מסחר יוצא דופן.