חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מספר ההזמנות והעסקאות איתן משקיע עובד בו זמנית.